Sollicitatieservice

Met ‘Sollicitatieservice’ zorgen we ervoor dat u zo weinig mogelijk hoeft te doen aan het sollicitatieproces. Van vacatureteksten maken tot het afwijzen van sollicitanten, we nemen het graag van u over.

 

Sollicitatieservice heeft als doel het ontzorgen als het gaat om het werven van nieuwe medewerkers of collega’s. En dan bedoelen we dus echt het uitvoeren van nagenoeg het gehele proces wat doorlopen wordt wanneer er een nieuwe collega gevonden moet worden.

 

Wij verzorgen voor u het gehele wervingsproces tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Een inspanningsverplichting dus en soms een resultaatverplichting als u dat wilt.

Voor ons bestaat het proces van werving en advies uit 4 fases die elk hun eigen activiteiten en een eigen resultaat kennen. We lichten het toe:

 

Fase 1 Kennismaken

Uiteraard is het belangrijk om elkaar te leren kennen en de ambities van u of uw organisatie te kennen. Vervolgens stemmen we samen af wat wij voor elkaar kunnen betekenen gevolgd door een opdrachtbevestiging.

 

Fase 2 Oriënteren: Ontwikkelen en Plannen

En dan gaan we aan de slag. We gaan de volgende zaken ontwikkelen en met u afstemmen:

 • Vacaturetekst
 • Advertentieplan
 • Benaderingsplan (indien benaderen is afgesproken)
 • Functieprofiel opvragen en of maken
 • Planning van het gehele proces
 • Wijze van (tussentijds) informeren en bevestigen tijdens de wervingsperiode.

 

Fase 3 Inventariseren: Werven en benaderen

En dan is het zaak om er voor te zorgen dat er voldoende kandidaten zijn om een goede keuze uit te maken bijvoorbeeld doordat uit de vele reacties de juiste kandidaten worden voorgesteld. Activiteiten in deze fase zijn:

 • Adverteren, benaderen van kandidaten
 • Beantwoorden van kandidaten die telefonisch of op een andere manier informatie opvragen
 • Eerste telefonische kennismaking
 • Bevestigen ontvangst van de sollicitatie
 • Maken van selectie en line up* (overzicht van de meest geschikte kandidaten)
 • Presentatie aan opdrachtgever van de (maximaal)5 beste kandidaten
 • Vaststellen kandidaten voor eerste ronde gesprekken
 • Afwijzen van overige kandidaten

*Op verzoek kan er ook een overzicht gemaakt worden van alle kandidaten die gereageerd hebben.

 

Fase 4 Uitvoeren: Benoemen en aanstellen van de kandidaat

En dan gaat u de geselecteerde kandidaten spreken. Afhankelijk van wat we afspreken zijn wij daar ook bij aanwezig

 • Organiseren van de eerste gesprekken (onze aanwezigheid is facultatief)
 • Organiseren van de tweede ronde gesprekken
 • Afnemen DISC en Drijfveren profiel en bespreking daarvan (is facultatief)
 • Organiseren van aanstellingsgesprek (onze aanwezigheid is facultatief)
 • Afwijzen kandidaten die niet zijn aangenomen
 • Referentiecheck, het nagaan bij maximaal drie werkgevers of de kandidaat daar gewerkt heeft zoals genoemd (Indien gewenst)
 • Niet inbegrepen: controle op aanwezigheid van geldige en vereiste (vak) diploma’s

 

Wat vragen we voor onze inspanningen?

Wij verzorgen het proces van het werven van de nieuwe medewerker(s).

(vacaturetekst en functieprofiel maken, adverteren op o.a. Indeed incl. sponsoring, verwerken van reacties, eerste telefonische kennismaking, presenteren van de stand van zaken en de resultaten en aanwezig bij gesprekken). Daarnaast benaderen we geschikte kandidaten die we de vacature onder de aandacht brengen. (actieve benadering)

De prijs daarvoor is (als kennismakingsprijs)                                                                     € 2995,– (excl. BTW)

 

Is het mogelijk om dit pakket aan te passen, bijvoorbeeld door kandidaten niet actief te laten benaderen?  Dat kan. Uiteraard wordt de prijs hierdoor lager. Het pakket kan tussentijds ‘opgewaardeerd worden’.  Dus wanneer u start zonder het benaderen van kandidaten en u wilt dit later aanpassen dan kan dat.

Meer weten? neem contact met ons op. 

schouten-werving-advies

We gaan graag voor u op zoek naar de juiste collega.